Generelle salgsbetingelser

Folkvord Planter selger primært til proffkunder.

1. TILBUD, PRISER, EMBALLERING OG LEVERING

 • Alle planter leveres i henhold til NS 4401 – 4413-
 • Alle leverte planter forblir leverandørens eiendom inntil betaling har funnet sted, eller gyldig sikkerhet er fremlagt.
 • Hvis ikke annet er avtalt, er våre tilbud gjeldene i 75 dager. Vi tar forbehold om at en tilbudt vare kan bli utsolgt i tilbudsperioden.
 • Ingen varer blir reservert før en bestilling forligger.
 • Våre tilbud er å betrakte som en enhet og kan ikke deles opp uten at dette avtales spesielt. Dersom bare deler av tilbudet skal leveres kan dette medføre prisendring.
 • Leveringstidspunkt avtales for hver sending. Dersom leveringen må utsettes p.g.a. forhold hos mottaker/kjøper, forbeholder vi oss retten til å fakturere for skjøtsel av plantene. Vi forbeholder oss også retten til å fakturere eventuell tilleggsfrakt for oppdeling av leveranser.
 • Selger holdes ikke ansvarlig for forsinkelser i levering grunnet årsaker som står utenfor vår kontroll.
 • Dersom ikke annet er avtalt blir varene pakket og sendt for kjøpers regning og risiko. Vi sørger til en hver tid for å benytte rimeligste og beste fraktmåte.
 • Alle priser er oppgitt eks. m.v.a.

 

2. ORDRE

 • Etter mottatt ordre sender vi en ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen er bindene for begge parter med forbehold om force majeure.

 

3. BETALINGSBETINGELSER

 • Etter levering av varer skal kjøper betale disse etter avtalte betalingsbetingelser. Ved betaling etter forfall påløper gjeldene rente inntil betaling skjer.

 

4. REKLAMASJONER

 • Eventuelle reklamasjoner må være fremsatt skriftlig senest 4 dager etter at varene er levert. Levering regnes som utført når varene har ankommet avtalt leveringssted.
 • Vi forbeholder oss retten til å se plantene, eller få dem kontrollert av fagfolk på stedet. Er reklamasjon berettiget ytes erstatning inntil fakturaverdi.

 

5. GARANTI

 • Ved forhold utenfor vår kontroll, gis det ingen garanti for vekst. Garanti for sortsekthet ytes inntil fakturaverdi.

 

6. PRISFORBEHOLD

 • Vi forbeholder oss retten til å endre priser på importerte varer hvis det skulle inntreffe valutaendring, eller andre forhold som vi ikke har kontroll over.

 

Folkvord Planter AS

Totalleverandør til hele Norge

Folkvord Planter er totalleverandør av planter til anleggsgartnere, kommuner, entreprenører, hagesentre og andre planteskoler over hele landet.